icon-search
icon-search

Madu Quad keluaran Quadmeds Sdn Bhd ini boleh dibuktikan asli, bersih, halal dan selamat di makan?

Madu Quad keluaran Quadmeds Sdn Bhd ini boleh dibuktikan asli, bersih, halal dan selamat di makan?


- Alhamdulillah, secara de facto gudang kami dipantau oleh Bahagian Keselamatan Makanan Kementerian Kesihatan Malaysia (FOSIM KKM), 

- Madu pula sudah diuji di makmal tempatan seperti di UNIPEQ UKM dan SGS serta di makmal teknologi makanan paling lengkap di universiti negara luar, Universiti Kejuruteraan Pasundan. 

- Semua kaedah makmal ini diiktiraf di peringkat antarabangsa berdasarkan kaedah yang ditetapkan oleh Codex Standard for Honey, Stan 12-1981 (Codex)

- Kesemua pekerja penuai madu di hutan dan pembungkusan dilakukan oleh bumiputera muslim.

Contoh bukti keaslian sijil:

B71CE813-6FEC-4492-8E79-F712DEA44E56.jpeg

C281B311-EFDA-4764-8DCC-0AA85B85FB6D.jpeg



Older post Newer post

Your cart is currently empty.
Continue shopping